กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 มิ.ย. -12 ก.ค. 2562 | มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-11 ก.ค. 2562 | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 มิ.ย. -3 ก.ค. 2562 | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ก.ค. -5 ก.ค. 2562 | กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ก.ค. -31 ก.ค. 2562 | สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 มิ.ย. -26 มิ.ย. 2562 | กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 มิ.ย. -28 มิ.ย. 2562 | กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 25 มิ.ย. -17 ก.ค. 2562 | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 มิ.ย. -28 มิ.ย. 2562 | กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 24 มิ.ย. -5 ก.ค. 2562 | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 มิ.ย. -26 มิ.ย. 2562 | กรมการศาสนา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 มิ.ย. -28 มิ.ย. 2562 | กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 มิ.ย. -28 มิ.ย. 2562 | กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 มิ.ย. -4 ก.ค. 2562 | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 มิ.ย. -28 มิ.ย. 2562 | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 มิ.ย. -5 ก.ค. 2562 | กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 17 มิ.ย. -21 มิ.ย. 2562 | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 มิ.ย. -25 มิ.ย. 2562 | สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-19 มิ.ย. 2562 | กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ก.ค. -9 ก.ค. 2562 |
ข่าวเกี่ยวกับการสอบท้องถิ่น
  1. สอบท้องถิ่นประกาศวันสอบท้องถิ่นสถานที่สอบท้องถิ่นอย่างเป็นทางการ
  2. สอบท้องถิ่นประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
  3. สอบท้องถิ่น 2562สอบวันที่14ก.ค.2562
  4. สอบท้องถิ่น 2562ปริญญาทางสังคมศาสตร์ที่พึ่งของคนวุฒิไม่ตรง
  5. สอบท้องถิ่น 2562 เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 พ.ค. -31 พ.ค. 2562

ติดตามข่าวงานราชการเปิดสอบ
เพิ่มเพื่อน
ID LINE: @iqepi

สอบท้องถิ่น 2562

รับสมัครสอบท้องถิ่นทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 9-31 พฤษภาคม 2562
ที่เว็บไซต์ https://dlaapplicant2562.com/
ประกาศกำหนดวันเวลาและเงื่อนไขการรับสมัครสอบท้องถิ่นอย่างเป็นทางการ คลิกที่นี่

พิมพ์บางคำของสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา เช่น รัฐศาสตร์ พิมพ์ "รัฐ" หรือ บริหารธุรกิจ พิมพ์ "บริหาร"
สรุปอัตราว่างทั่วประเทศอย่างเป็นทางการ

(ตามประกาศรับสมัครสอบท้องถิ่น 2562)

ตำแหน่ง เหนือ
เขต 1
เหนือ
เขต 2
ภลาง
เขต 1
กลาง
เขต 2
กลาง
เขต 3
อีสาน
เขต 1
อีสาน
เขต 2
อีสาน
เขต 3
ใต้
เขต 1
ใต้
เขต 2
รวม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี308572128708550518796754
เจ้าพนักงานการคลัง2211231-47234
เจ้าพนักงานพัสดุ43158109156846093731141151005
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้1985721187637474510289690
เจ้าพนักงานการเกษตร1----3411111
เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ122512111420
เจ้าพนักงานสาธารณสุข13332061511115173443298
พยาบาลเทคนิค--112-----4
เจ้าพนักงานสุขาภิบาล-22771111325
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข-12411--1111
สัตวแพทย์132211111114
นายช่างโยธา721801232151105968951531621237
นายช่างเขียนแบบ32062393282920123
นายช่างสำรวจ53021911356178106
นายช่างผังเมือง2325531-1-22
นายช่างเครื่องกล294912529851
นายช่างไฟฟ้า2141730123362016123
เจ้าพนักงานประปา-1069111122251995
เจ้าพนักงานห้องสมุด1-1------13
เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน-2-31----17
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย104840752810-94538303
นักวิชาการคอมพิวเตอร์--16----119
นักวิชาการเงินและบัญชี2337532031148
นักวิชาการคลัง1421033122-28
นักวิชาการจัดเก็บรายได้31161684397572
นักวิชาการพัสดุ1277102654549
นักวิชาการตรวจสอบภายใน102017444212519118188
นักวิชาการเกษตร61241221218155288
นักวิชาการสวนสาธารณะ1----1--114
นักวิชาการสาธารณสุข232321324325
พยาบาลวิชาชีพ-14114--13-24
นักกายภาพบำบัด-1-1----2-4
นักวิชาการสุขาภิบาล32640342471182
เภสัชกร-111-1--1-5
แพทย์แผนไทย1-12-11-1-7
วิศวกรรมโยธา153425613068203030259
สถาปนิก--1-1--1317
วิศวกรรมเครื่องกล111-1-112-8
วิศวกรรมไฟฟ้า--14---1--6
วิศวกรรมสุขาภิบาล11-41-111111
นักวิชาการศึกษา--2210---6424
นักวิชาการวัฒนธรรม11-1-21--17
นักสันทนาการ--58612510643
ครูผู้ดูแลเด็ก51947113310710172419784851
ครูผู้ช่วย(อังกฤษ)--695---10-30
ครูผู้ช่วย (คณิตศาสตร์)229152023-36287133
ครูผู้ช่วย (ฟิสิกส์)-2121---4111
ครูผู้ช่วย (สังคมศึกษา)147179---17964
ครูผู้ช่วย (พลศึกษา)221851118534
ครูผู้ช่วย (ศิลปะ)-1332---6924
ครูผู้ช่วย (นาฏศิลป์)-3361-118326
ครูผู้ช่วย (ดนตรี)1322--113114
ครูผู้ช่วย (ปฐมวัย)29191743132391732184
ครูผู้ช่วย (ประถมศึกษา)111331--3114
ครูผู้ช่วย (ภาษาจีน)-1131--33-12
ครูผู้ช่วย (ภาษาไทย)6192038133162423153
ครูผู้ช่วย (เกษตร)-1-1-----13
ครูผู้ช่วย (คหกรรม)-112----116
ครูผู้ช่วย (ดนตรีสากล)--143---5-13
ครูผู้ช่วย (ดนตรีไทย)-112----116
ครูผู้ช่วย (บรรณารักษ์)-1-11---1-4
ครูผู้ช่วย (การวัดและประเมินผล)--------213
ครูผู้ช่วย (จิตวิทยาและการแนะแนว)-11-----1-3
รวม34896772514197994474624799898877522


ดาวน์โหลดประกาศ

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครในแต่ละกลุ่มภาคเขต

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

2.บัญชีลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งที่รับสมัคร
  1. ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
  2. ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  3. ตำแหน่งครูผู้ช่วย
3.หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน (ใช้สมัครสอบ)

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน (ใช้สมัครสอบ)

iqepi.com