สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 ต.ค. -31 ต.ค. 2560 | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 ต.ค. -31 ต.ค. 2560 | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 ต.ค. -3 พ.ย. 2560 | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 ต.ค. -2 พ.ย. 2560 | กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 ต.ค. -30 ต.ค. 2560 | กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 ต.ค. -31 ต.ค. 2560 รวม 130 อัตรา | กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 ต.ค. -25 ต.ค. 2560 | สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครสอบ 24 ต.ค. -10 พ.ย. 2560 | กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 ต.ค. -31 ต.ค. 2560 | กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 ต.ค. -31 ต.ค. 2560 รวม 9 อัตรา | กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 พ.ย. -21 พ.ย. 2560 รวม 11 อัตรา | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 ต.ค. -27 ต.ค. 2560 | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 ต.ค. -30 ต.ค. 2560 | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 ต.ค. -27 ต.ค. 2560 | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 ต.ค. -27 ต.ค. 2560 | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 ต.ค. -3 พ.ย. 2560 | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 ต.ค. -31 ต.ค. 2560 | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 ต.ค. -25 ต.ค. 2560 | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 ต.ค. -25 ต.ค. 2560 | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-18 ต.ค. 2560 |
  ข่าวเกี่ยวกับการสอบท้องถิ่น
 1. สอบท้องถิ่น เก็บตกอาจยกเลิกการสอบม.ลอกข้อสอบสถาบันติว
 2. สอบท้องถิ่น ยกเลิการสอบ ภาค ข.ประกาศยกเลิกการสอบภาคข.เฉพาะตำแหน่งนักสันทนาการและบรรณารักษ์ทุกสนามสอบใหม่15ต.ค.ได้ค่าเดินทางไปสอบด้วย
 3. สอบท้องถิ่น แก้ไขสถานที่สอบแก้ไขวันเวลาสถานที่สอบ
 4. วันเวลา สอบท้องถิ่นสอบวันที่24ก.ย.60(ก-ขวันเดียวกัน
 5. สอบท้องถิ่น อบจ. เปิดรับสมัครสอบ 5 ก.ย. -20 ก.ย. 2560 รวม 34 อัตรา

ติดตามข่าวงานราชการเปิดสอบ
เพิ่มเพื่อน
ID LINE: @iqepi

ตรวจสอบจังหวัด-หลักสูตร-คุณวุฒิ สอบท้องถิ่นประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน วันที่ 26 กรกฎาคม 2560
รับสมัครสอบทางเว็บไซด์ วันที่ 10 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ และวัน เวลา สถานที่สอบ วันที่ 8 กันยายน 2560
สอบวันที่ 24 กันยายน 2560
เว็บไซต์รับสมัครสอบท้องถิ่น คลิกที่นี่!!

1. ศูนย์สอบ และการขึ้นบัญชีแบบ ภาค/เขต2. ตรวจสอบตำแหน่งและอัตราว่างแต่ละภาค/เขต

**โปรดเลือกจัังหวัดด้านบนก่อน จึงจะแสดงรายการตำแหน่งที่เปิดรับสมัครเฉพาะภาค/เขต ที่เลือก เพื่อตรวจสอบคุณวุฒิและแนวข้อสอบต่อไป
***ค้นหาได้ครั้งละตำแหน่ง

เลือก
หรือ
ตำแหน่งที่รับทุกสาขา

วุฒิ ปวช. - ปวส.

 • เจ้าพนักงานธุรการ
 • เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 • เจ้าพนักงานเทศกิจ

วุฒิ ป.ตรี

 • นักจัดการงานทั่วไป
 • นักพัฒนาชุมชน

ตำแหน่งภาคเหนือ
เขต 1
ภาคเหนือ
เขต 2
ภาคกลาง
เขต 1
ภาคกลาง
เขต 2
ภาคกลาง
เขต 3
ภาคอีสาน
เขต 1
ภาคอีสาน
เขต 2
ภาคอีสาน
เขต 3
ภาคใต้
เขต 1
ภาคใต้
เขต 2
รวม
เจ้าพนักงานธุรการ 41 149 189 402 255 99 76 97 205 212 1,725
เจ้าพนักงานทะเบียน 4 4 22 14 13 7 2 4 7 7 84
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 74 156 167 251 165 94 102 97 167 153 1,426
เจ้าพนักงานการคลัง 2 4 20 15 7 3 1 3 9 5 69
เจ้าพนักงานพัสดุ 95 252 224 284 172 156 162 156 208 231 1,940
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 39 146 182 214 142 93 79 103 198 175 1,371
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 2 6 9 10 6 2 5 - 8 8 56
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 1 6 - 1 4 1 8 - 10 4 35
เจ้าพนักงานการเกษตร 1 1 - - - 5 6 3 2 1 19
เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ 2 3 4 10 4 1 - 1 3 8 36
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 34 58 42 103 74 42 22 20 57 63 515
พยาบาลเทคนิค - - 1 1 2 1 - 1 1 2 9
เจ้าพนักงานสุขาภิบาล 5 3 4 16 18 5 5 3 5 4 68
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 4 4 8 6 6 4 - - 2 2 36
สัตวแพทย์ - 4 4 7 3 1 4 - 3 2 28
นายช่างโยธา 176 293 246 365 236 191 172 164 263 262 2,368
นายช่างเขียนแบบ 13 28 19 53 31 17 10 10 39 31 251
นายช่างสำรวจ 12 37 4 40 30 13 13 7 23 16 195
นายช่างผังเมือง 3 5 3 12 9 1 3 - 4 2 42
นายช่างเครื่องกล 3 13 11 22 12 4 8 5 15 14 107
นายช่างไฟฟ้า 6 28 29 50 25 26 20 18 58 30 290
เจ้าพนักงานประปา - 16 11 9 24 17 32 8 54 18 189
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 7 9 8 20 7 15 2 12 12 11 103
เจ้าพนักงานห้องสมุด 1 - 2 5 3 - 1 - - 1 13
เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน 1 3 3 5 1 1 - - 2 2 18
เจ้าพนักงานเทศกิจ 2 1 6 18 5 2 1 - 10 5 50
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 35 99 97 148 85 54 53 39 110 84 804
นักจัดการงานทั่วไป 5 14 20 24 25 12 12 9 12 6 139
นักทรัพยากรบุคคล 14 68 78 128 72 33 28 45 71 78 615
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 22 73 97 138 79 38 35 39 64 69 654
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร 1 2 6 8 6 3 1 5 6 7 45
นิติกร 29 71 90 131 97 56 49 57 66 69 715
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 8 15 29 14 4 1 - 12 5 91
นักวิชาการเงินและบัญชี 31 60 70 88 58 47 57 51 31 44 537
นักวิชาการคลัง 8 14 23 26 12 7 6 12 7 7 122
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 9 21 18 30 19 15 23 13 32 12 192
นักวิชาการพัสดุ 28 30 18 39 19 32 22 22 51 22 283
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 46 41 50 75 73 81 28 31 24 26 475
นักประชาสัมพันธ์ 5 8 6 34 13 3 1 1 9 10 90
นักพัฒนาการท่องเที่ยว 2 3 3 8 4 1 - - 9 5 35
นักวิชาการเกษตร 17 34 5 23 4 68 34 34 9 4 232
นักวิชาการสาธารณสุข 16 22 22 58 30 43 15 24 31 16 277
พยาบาลวิชาชีพ 1 4 26 35 9 7 - 1 27 13 123
นักวิชาการสุขาภิบาล 9 11 51 90 27 19 5 12 26 18 268
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 2 3 9 11 5 2 3 2 6 5 48
นายสัตวแพทย์ - - 1 4 - 1 - - 2 1 9
วิศวกรรมโยธา 26 35 49 103 59 22 8 22 62 39 425
สถาปนิก 2 9 12 25 16 3 2 5 13 13 100
นักผังเมือง 1 4 1 8 4 3 3 - 3 6 33
วิศวกรรมเครื่องกล 1 3 6 3 5 2 2 - 5 2 29
วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 4 2 1 - - - 2 1 12
วิศวกรรมสุขาภิบาล 2 2 8 6 3 1 - - 7 3 32
นักพัฒนาชุมชน 9 50 86 84 58 28 22 36 56 49 478
นักสังคมสงเคราะห์ 1 7 10 28 11 - 1 1 15 7 81
นักวิชาการศึกษา 77 141 148 243 145 135 98 115 155 160 1,417
บรรณารักษ์ 1 2 2 12 2 - 2 - 7 2 30
นักสันทนาการ 7 10 19 35 21 4 4 5 24 19 148
นักจัดการงานเทศกิจ - 1 4 10 9 1 1 - 3 4 33
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 4 2 8 3 3 5 1 2 4 33
ครูผู้ดูแลเด็ก 12 10 9 11 10 5 1 2 5 5 70
ครูผู้ช่วย(อังกฤษ) 12 16 40 49 34 10 12 5 37 40 255
ครูผู้ช่วย (คณิตศาสตร์) 10 26 41 56 52 4 12 5 49 35 290
ครูผู้ช่วย (วิทยาศาสตร์) 5 7 32 26 24 4 3 4 21 21 147
ครูผู้ช่วย (เคมี) 2 4 4 8 3 - 3 1 4 2 31
ครูผู้ช่วย (ฟิสิกส์) 2 5 5 4 3 1 3 - 3 3 29
ครูผู้ช่วย (สังคมศึกษา) 4 10 24 29 21 4 5 1 23 18 139
ครูผู้ช่วย (พลศึกษา) 4 2 16 12 9 1 3 4 13 9 73
ครูผู้ช่วย (ศิลปะ) - 5 6 6 11 1 2 - 9 12 52
ครูผู้ช่วย (นาฏศิลป์) 1 4 6 6 8 - 1 3 8 8 45
ครูผู้ช่วย (ดนตรี) 3 5 - 5 4 - 3 1 7 4 32
ครูผู้ช่วย (คอมพิวเตอร์) 1 5 13 10 6 2 1 1 7 9 55
ครูผู้ช่วย (ปฐมวัย) 26 11 29 32 14 7 3 13 47 40 222
ครูผู้ช่วย (ประถมศึกษา) 3 5 1 6 13 - - 1 7 8 44
ครูผู้ช่วย (ภาษาจีน) 2 2 1 9 - - 2 - 7 10 33
ครูผู้ช่วย (ภาษาไทย) 10 26 27 40 46 9 13 6 35 32 244
ครูผู้ช่วย (เกษตร) 1 3 1 3 4 - 1 - - 3 16
ครูผู้ช่วย (คหกรรม) - 3 4 4 3 - 1 - 4 7 26
ครูผู้ช่วย (ชีววิทยา) 3 1 4 3 1 - 2 - 4 2 20
ครูผู้ช่วย (ดนตรีสากล) - - 9 7 9 1 - 1 9 - 36
ครูผู้ช่วย (ดนตรีไทย) - - 1 6 7 - - - 3 2 19
ครูผู้ช่วย (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 1 - 2 3 3 - - - 3 - 12
ครูผู้ช่วย (บรรณารักษ์) - 1 4 3 1 - 2 - 3 3 17
ครูผู้ช่วย (การวัดและประเมินผล) - - 3 - - - - - 1 3 7
ครูผู้ช่วย (จิตวิทยาและการแนะแนว) - - - - 1 - - - - - 1
รวม 1,042 2,235 2,556 3,965 2,529 1,578 1,328 1,342 2,633 2,355 21,563

สอบท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น พ.ศ. 2560 คลิกที่นี่ 

บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครภาค/เขต
(1) กลุ่มภาคกลาง เขต 1 ได้แก่ 1. จังหวัดชัยนาท 2. จังหวัดนนทบุรี 3. จังหวัดปทุมธานี 4. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 5. จังหวัดลพบุรี 6. จังหวัดสระบุรี 7. จังหวัดสิงห์บุรี 8. จังหวัดอ่างทอง
ระดับปฏิบัติงาน คลิกที่นี่ | ระดับปฏิบัติการคลิกที่นี่ | ครูผู้ช่วย-ผู้ดูแลเด็ก คลิกที่นี่  

(2) กลุ่มภาคกลาง เขต 2 ได้แก่ 1. จังหวัดจันทบุรี 2. จังหวัดฉะเชิงเทรา 3. จังหวัดชลบุรี 4. จังหวัดตราด 5. จังหวัดนครนายก 6. จังหวัดปราจีนบุรี 7. จังหวัดระยอง 8. จังหวัดสมุทรปราการ 9. จังหวัดสระแก้ว
ระดับปฏิบัติงาน คลิกที่นี่ ระดับปฏิบัติการ คลิกที่นี่ ครูผู้ช่วย-ครูผู้ดูแลเด็ก คลิกที่นี่   

(3) กลุ่มภาคกลาง เขต 3 ได้แก่
1. จังหวัดกาญจนบุรี 2. จังหวัดนครปฐม 3. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4. จังหวัดเพชรบุรี 5. จังหวัดราชบุรี 6. จังหวัดสมุทรสงคราม 7. จังหวัดสมุทรสาคร 8. จังหวัดสุพรรณบุรี
ระดับปฏิบัติงาน คลิกที่นี่  ระดับปฏิบัติการ คลิกที่นี่  ครูผู้ช่วย-ครูผู้ดูแลเด็ก คลิกที่นี่ 
(4) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 ได้แก่
1 จังหวัดกาฬสินธุ์ 2. จังหวัดขอนแก่น 3. จังหวัดชัยภูมิ 4. จังหวัดนครราชสีมา 5. จังหวัดบุรีรัมย์ 6. จังหวัดมหาสารคาม
ระดับปฏิบัติงาน คลิกที่นี่  ระดับปฏิบัติการ คลิกที่นี่  ครูผู้ช่วย-ครูผู้ดูแลเด็ก คลิกที่นี่  

(5) กลุ่มตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 ได้แก่
1. จังหวัดมุกดาหาร 2. จังหวัดยโสธร 3. จังหวัดร้อยเอ็ด 4. จังหวัดศรีสะเกษ 5. จังหวัดสุรินทร์ 6. จังหวัดอำนาจเจริญ 7. จังหวัดอุบลราชธานี
ระดับปฏิบัติงาน คลิกที่นี่  ระดับปฏิบัติการ คลิกที่นี่  ครูผู้ช่วย-ครูผู้ดูแลเด็ก คลิกที่นี่   

(6) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 ได้แก่
1. จังหวัดนครพนม 2. จังหวัดบึงกาฬ 3. จังหวัดเลย 4. จังหวัดสกลนคร 5. จังหวัดหนองคาย 6. จังหวัดหนองบัวลำภู 7. จังหวัดอุดรธานี
ระดับปฏิบัติงาน คลิกที่นี่  ระดับปฏิบัติการ คลิกที่นี่  ครูผู้ช่วย-ครูผู้ดูแลเด็ก คลิกที่นี่   

(7) กลุ่มภาคเหนือ เขต 1 ได้แก่
1. จังหวัดเชียงราย 2. จังหวัดเชียงใหม่ 3. จังหวัดน่าน 4. จังหวัดพะเยา 5. จังหวัดแพร่ 6. จังหวัดแม่ฮ่องสอน 7. จังหวัดลำปาง 8. จังหวัดลำพูน
ระดับปฏิบัติงาน คลิกที่นี่ ระดับปฏิบัติการ คลิกที่นี่ ครูผู้ช่วย-ครูผู้ดูแลเด็ก คลิกที่นี่ 
(8) กลุ่มภาคเหนือ เขต 2 ได้แก่
1. จังหวัดกำแพงเพชร 2. จังหวัดตาก 3. จังหวัดนครสวรรค์ 4. จังหวัดพิจิตร 5. จังหวัดพิษณุโลก 6. จังหวัดเพชรบูรณ์ 7. จังหวัดสุโขทัย 8. จังหวัดอุตรดิตถ์ 9. จังหวัดอุทัยธานี
ระดับปฏิบัติงาน คลิกที่นี่  ระดับปฏิบัติการ คลิกที่นี่  ครูผู้ช่วย-ครูผู้ดูแลเด็ก คลิกที่นี่ 
(9) กลุ่มภาคใต้ เขต 1 ได้แก่
1. จังหวัดกระบี่ 2. จังหวัดชุมพร 3. จังหวัดนครศรีธรรมราช 4. จังหวัดพังงา 5. จังหวัดภูเก็ต 6. จังหวัดระนอง 7. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระดับปฏิบัติงาน คลิกที่นี่ ระดับปฏิบัติการ คลิกที่นี่  ครูผู้ช่วย-ครูผู้ดูแลเด็ก คลิกที่นี่ 
(10) กลุ่มภาคใต้ เขต 2 ได้แก่
1. จังหวัดตรัง 2. จังหวัดนราธิวาส 3. จังหวัดปัตตานี 4. จังหวัดพัทลุง 5. จังหวัดยะลา 6. จังหวัดสงขลา 7. จังหวัดสตูล
ระดับปฏิบัติงาน คลิกที่นี่ ระดับปฏิบัติการ คลิกที่นี่ ครูผู้ช่วย-ครูผู้ดูแลเด็ก คลิกที่นี่ 

บัญชีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ระดับปฏิบัติงาน คลิกที่นี่ ระดับปฏิบัติการ คลิกที่นี่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย คลิกที่นี่ 
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน คลิกที่นี่ 

iqepi.com