กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 4 มิ.ย. -24 มิ.ย. 2562 รวม 137 อัตรา, | กรมการขนส่งทางบกพรบ.จราจรฯแก้ไขฉบับที่12ยื่นใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์-สำเนาแทนตัวจริง | ในหลวงพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์คู่พระราชินีสง่างามสมพระเกียรติ | สำนักนายกรัฐมนตรีมติครม.รวมวันหยุด1ปีมี19วัน | ก.พ.เปลี่ยนแปลงวันรับสมัครสอบรอบเพิ่มเติม2562 | ก.พ.ประกาศวันเวลาสถานที่สอบรอบปกติ | กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 31 พ.ค. -7 มิ.ย. 2562 | กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 มิ.ย. -13 มิ.ย. 2562 | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 มิ.ย. -10 มิ.ย. 2562 | กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 29 พ.ค. -5 มิ.ย. 2562 | กปร. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 4 มิ.ย. -24 มิ.ย. 2562 | สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดรับสมัครสอบ 15 พ.ค. - | กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 มิ.ย. -10 มิ.ย. 2562 | สถาบันวิทยาลัยชุมชน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-3 มิ.ย. 2562 รวม 55 อัตรา, | สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 27 พ.ค. -10 มิ.ย. 2562 | กระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 24 พ.ค. -30 พ.ค. 2562 รวม 150 อัตรา, | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 27 พ.ค. -14 มิ.ย. 2562 รวม 19 อัตรา, | กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 พ.ค. -31 พ.ค. 2562 | กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 29 พ.ค. -7 มิ.ย. 2562 | กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 พ.ค. -7 มิ.ย. 2562 |
ข่าวเกี่ยวกับการสอบท้องถิ่น
  1. สอบท้องถิ่น อบจ.นนทบุรี เปิดรับสมัครสอบ 22 เม.ย. -30 เม.ย. 2562 รวม 39 อัตรา,
  2. สอบท้องถิ่น 2562เตรียมรับสมัครปลายเม.ย.62
  3. สอบท้องถิ่น อบจ.มุกดาหาร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-5 เม.ย. 2562 รวม 51 อัตรา,
  4. สอบท้องถิ่นอัตราแรกบรรจุ8,529,อัตราตำแหน่งวิชาการ+ทั่วไป+ครูผู้ช่วย
  5. สอบท้องถิ่น อบต.บางโฉลง เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-25 มี.ค. 2562 รวม 31 อัตรา,

ติดตามข่าวงานราชการเปิดสอบ
เพิ่มเพื่อน
ID LINE: @iqepi

สอบท้องถิ่น 2562

รับสมัครสอบท้องถิ่นทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 9-31 พฤษภาคม 2562
ที่เว็บไซต์ https://dlaapplicant2562.com/
ประกาศกำหนดวันเวลาและเงื่อนไขการรับสมัครสอบท้องถิ่นอย่างเป็นทางการ คลิกที่นี่

พิมพ์บางคำของสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา เช่น รัฐศาสตร์ พิมพ์ "รัฐ" หรือ บริหารธุรกิจ พิมพ์ "บริหาร"
สรุปอัตราว่างทั่วประเทศอย่างเป็นทางการ

(ตามประกาศรับสมัครสอบท้องถิ่น 2562)

ตำแหน่ง เหนือ
เขต 1
เหนือ
เขต 2
ภลาง
เขต 1
กลาง
เขต 2
กลาง
เขต 3
อีสาน
เขต 1
อีสาน
เขต 2
อีสาน
เขต 3
ใต้
เขต 1
ใต้
เขต 2
รวม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี308572128708550518796754
เจ้าพนักงานการคลัง2211231-47234
เจ้าพนักงานพัสดุ43158109156846093731141151005
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้1985721187637474510289690
เจ้าพนักงานการเกษตร1----3411111
เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ122512111420
เจ้าพนักงานสาธารณสุข13332061511115173443298
พยาบาลเทคนิค--112-----4
เจ้าพนักงานสุขาภิบาล-22771111325
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข-12411--1111
สัตวแพทย์132211111114
นายช่างโยธา721801232151105968951531621237
นายช่างเขียนแบบ32062393282920123
นายช่างสำรวจ53021911356178106
นายช่างผังเมือง2325531-1-22
นายช่างเครื่องกล294912529851
นายช่างไฟฟ้า2141730123362016123
เจ้าพนักงานประปา-1069111122251995
เจ้าพนักงานห้องสมุด1-1------13
เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน-2-31----17
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย104840752810-94538303
นักวิชาการคอมพิวเตอร์--16----119
นักวิชาการเงินและบัญชี2337532031148
นักวิชาการคลัง1421033122-28
นักวิชาการจัดเก็บรายได้31161684397572
นักวิชาการพัสดุ1277102654549
นักวิชาการตรวจสอบภายใน102017444212519118188
นักวิชาการเกษตร61241221218155288
นักวิชาการสวนสาธารณะ1----1--114
นักวิชาการสาธารณสุข232321324325
พยาบาลวิชาชีพ-14114--13-24
นักกายภาพบำบัด-1-1----2-4
นักวิชาการสุขาภิบาล32640342471182
เภสัชกร-111-1--1-5
แพทย์แผนไทย1-12-11-1-7
วิศวกรรมโยธา153425613068203030259
สถาปนิก--1-1--1317
วิศวกรรมเครื่องกล111-1-112-8
วิศวกรรมไฟฟ้า--14---1--6
วิศวกรรมสุขาภิบาล11-41-111111
นักวิชาการศึกษา--2210---6424
นักวิชาการวัฒนธรรม11-1-21--17
นักสันทนาการ--58612510643
ครูผู้ดูแลเด็ก51947113310710172419784851
ครูผู้ช่วย(อังกฤษ)--695---10-30
ครูผู้ช่วย (คณิตศาสตร์)229152023-36287133
ครูผู้ช่วย (ฟิสิกส์)-2121---4111
ครูผู้ช่วย (สังคมศึกษา)147179---17964
ครูผู้ช่วย (พลศึกษา)221851118534
ครูผู้ช่วย (ศิลปะ)-1332---6924
ครูผู้ช่วย (นาฏศิลป์)-3361-118326
ครูผู้ช่วย (ดนตรี)1322--113114
ครูผู้ช่วย (ปฐมวัย)29191743132391732184
ครูผู้ช่วย (ประถมศึกษา)111331--3114
ครูผู้ช่วย (ภาษาจีน)-1131--33-12
ครูผู้ช่วย (ภาษาไทย)6192038133162423153
ครูผู้ช่วย (เกษตร)-1-1-----13
ครูผู้ช่วย (คหกรรม)-112----116
ครูผู้ช่วย (ดนตรีสากล)--143---5-13
ครูผู้ช่วย (ดนตรีไทย)-112----116
ครูผู้ช่วย (บรรณารักษ์)-1-11---1-4
ครูผู้ช่วย (การวัดและประเมินผล)--------213
ครูผู้ช่วย (จิตวิทยาและการแนะแนว)-11-----1-3
รวม34896772514197994474624799898877522


ดาวน์โหลดประกาศ

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครในแต่ละกลุ่มภาคเขต

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

2.บัญชีลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งที่รับสมัคร
  1. ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
  2. ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  3. ตำแหน่งครูผู้ช่วย
3.หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน (ใช้สมัครสอบ)

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน (ใช้สมัครสอบ)

iqepi.com