กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 มิ.ย. -12 ก.ค. 2562 | มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-11 ก.ค. 2562 | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 มิ.ย. -3 ก.ค. 2562 | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ก.ค. -5 ก.ค. 2562 | กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ก.ค. -31 ก.ค. 2562 | สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 มิ.ย. -26 มิ.ย. 2562 | กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 มิ.ย. -28 มิ.ย. 2562 | กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 25 มิ.ย. -17 ก.ค. 2562 | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 มิ.ย. -28 มิ.ย. 2562 | กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 24 มิ.ย. -5 ก.ค. 2562 | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 มิ.ย. -26 มิ.ย. 2562 | กรมการศาสนา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 มิ.ย. -28 มิ.ย. 2562 | กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 มิ.ย. -28 มิ.ย. 2562 | กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 มิ.ย. -4 ก.ค. 2562 | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 มิ.ย. -28 มิ.ย. 2562 | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 มิ.ย. -5 ก.ค. 2562 | กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 17 มิ.ย. -21 มิ.ย. 2562 | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 มิ.ย. -25 มิ.ย. 2562 | สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-19 มิ.ย. 2562 | กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ก.ค. -9 ก.ค. 2562 |
ข่าวเกี่ยวกับการสอบท้องถิ่น

  ติดตามข่าวงานราชการเปิดสอบ
  เพิ่มเพื่อน
  ID LINE: @iqepi

  สอบท้องถิ่น 2562

  รับสมัครสอบท้องถิ่นทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 9-31 พฤษภาคม 2562
  ที่เว็บไซต์ https://dlaapplicant2562.com/
  ประกาศกำหนดวันเวลาและเงื่อนไขการรับสมัครสอบท้องถิ่นอย่างเป็นทางการ คลิกที่นี่

  พิมพ์บางคำของสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา เช่น รัฐศาสตร์ พิมพ์ "รัฐ" หรือ บริหารธุรกิจ พิมพ์ "บริหาร"
  สรุปอัตราว่างทั่วประเทศอย่างเป็นทางการ

  (ตามประกาศรับสมัครสอบท้องถิ่น 2562)

  ตำแหน่ง เหนือ
  เขต 1
  เหนือ
  เขต 2
  ภลาง
  เขต 1
  กลาง
  เขต 2
  กลาง
  เขต 3
  อีสาน
  เขต 1
  อีสาน
  เขต 2
  อีสาน
  เขต 3
  ใต้
  เขต 1
  ใต้
  เขต 2
  รวม
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี308572128708550518796754
  เจ้าพนักงานการคลัง2211231-47234
  เจ้าพนักงานพัสดุ43158109156846093731141151005
  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้1985721187637474510289690
  เจ้าพนักงานการเกษตร1----3411111
  เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ122512111420
  เจ้าพนักงานสาธารณสุข13332061511115173443298
  พยาบาลเทคนิค--112-----4
  เจ้าพนักงานสุขาภิบาล-22771111325
  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข-12411--1111
  สัตวแพทย์132211111114
  นายช่างโยธา721801232151105968951531621237
  นายช่างเขียนแบบ32062393282920123
  นายช่างสำรวจ53021911356178106
  นายช่างผังเมือง2325531-1-22
  นายช่างเครื่องกล294912529851
  นายช่างไฟฟ้า2141730123362016123
  เจ้าพนักงานประปา-1069111122251995
  เจ้าพนักงานห้องสมุด1-1------13
  เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน-2-31----17
  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย104840752810-94538303
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์--16----119
  นักวิชาการเงินและบัญชี2337532031148
  นักวิชาการคลัง1421033122-28
  นักวิชาการจัดเก็บรายได้31161684397572
  นักวิชาการพัสดุ1277102654549
  นักวิชาการตรวจสอบภายใน102017444212519118188
  นักวิชาการเกษตร61241221218155288
  นักวิชาการสวนสาธารณะ1----1--114
  นักวิชาการสาธารณสุข232321324325
  พยาบาลวิชาชีพ-14114--13-24
  นักกายภาพบำบัด-1-1----2-4
  นักวิชาการสุขาภิบาล32640342471182
  เภสัชกร-111-1--1-5
  แพทย์แผนไทย1-12-11-1-7
  วิศวกรรมโยธา153425613068203030259
  สถาปนิก--1-1--1317
  วิศวกรรมเครื่องกล111-1-112-8
  วิศวกรรมไฟฟ้า--14---1--6
  วิศวกรรมสุขาภิบาล11-41-111111
  นักวิชาการศึกษา--2210---6424
  นักวิชาการวัฒนธรรม11-1-21--17
  นักสันทนาการ--58612510643
  ครูผู้ดูแลเด็ก51947113310710172419784851
  ครูผู้ช่วย(อังกฤษ)--695---10-30
  ครูผู้ช่วย (คณิตศาสตร์)229152023-36287133
  ครูผู้ช่วย (ฟิสิกส์)-2121---4111
  ครูผู้ช่วย (สังคมศึกษา)147179---17964
  ครูผู้ช่วย (พลศึกษา)221851118534
  ครูผู้ช่วย (ศิลปะ)-1332---6924
  ครูผู้ช่วย (นาฏศิลป์)-3361-118326
  ครูผู้ช่วย (ดนตรี)1322--113114
  ครูผู้ช่วย (ปฐมวัย)29191743132391732184
  ครูผู้ช่วย (ประถมศึกษา)111331--3114
  ครูผู้ช่วย (ภาษาจีน)-1131--33-12
  ครูผู้ช่วย (ภาษาไทย)6192038133162423153
  ครูผู้ช่วย (เกษตร)-1-1-----13
  ครูผู้ช่วย (คหกรรม)-112----116
  ครูผู้ช่วย (ดนตรีสากล)--143---5-13
  ครูผู้ช่วย (ดนตรีไทย)-112----116
  ครูผู้ช่วย (บรรณารักษ์)-1-11---1-4
  ครูผู้ช่วย (การวัดและประเมินผล)--------213
  ครูผู้ช่วย (จิตวิทยาและการแนะแนว)-11-----1-3
  รวม34896772514197994474624799898877522


  ดาวน์โหลดประกาศ

  1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครในแต่ละกลุ่มภาคเขต

  ภาคเหนือ

  ภาคกลาง

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  ภาคใต้

  2.บัญชีลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งที่รับสมัคร
  1. ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
  2. ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  3. ตำแหน่งครูผู้ช่วย
  3.หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน (ใช้สมัครสอบ)

  หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน (ใช้สมัครสอบ)

  iqepi.com