สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 30 ก.ค. -11 ก.ย. 2562 รวม 915 อัตรา, | สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 22 ส.ค. -11 ก.ย. 2562 รวม 465 อัตรา, | สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 30 ก.ค. -20 ส.ค. 2562 รวม 450 อัตรา, | สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 25 ก.ค. -16 ส.ค. 2562 รวม 10 อัตรา, | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 ก.ค. -1 ส.ค. 2562 | กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-30 ก.ค. 2562 รวม 44 อัตรา, | สอบท้องถิ่นโซเชียลตั้งปมข้อสอบขรก.ท้องถิ่นผิดหลายข้อ-แนะร้องให้ตรวจสอบ | กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-19 ก.ค. 2562 รวม 22 อัตรา, | กอ.รมน. รวม 50 อัตรา,เตรียมเปิดรับสมัครม.6-ปวช. | กอ.รมน. รวม 50 อัตรา,เตรียมเปิดรับสมัครม.6-ปวช. | กรมการขนส่งทหารบก เปิดรับสมัครสอบ 18 ก.ค. -30 ก.ค. 2562 รวม 26 อัตรา, | กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-24 ก.ค. 2562 | โรงพิมพ์ตำรวจ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 16 ก.ค. -22 ก.ค. 2562 | กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-23 ก.ค. 2562 รวม 10 อัตรา, | สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ 18 ก.ค. -15 ส.ค. 2562 | สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-21 ก.ค. 2562 | กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 24 ก.ค. -15 ส.ค. 2562 รวม 210 อัตรา, | มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-9 ส.ค. 2562 | มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-16 ส.ค. 2562 | กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 18 ก.ค. -24 ก.ค. 2562 |
ข่าวเกี่ยวกับการสอบท้องถิ่น
  1. สอบท้องถิ่น อบจ.อยุธยา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 25 ก.พ. -15 มี.ค. 2562 รวม 5 อัตรา
  2. สอบท้องถิ่น อบจ.นครราชสีมา เปิดรับสมัครสอบ 6 มี.ค. -20 มี.ค. 2562 รวม 256 อัตรา
  3. สอบท้องถิ่น อบจ.พระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ โอน/ย้าย/เลื่อน 25 ก.พ. -15 มี.ค. 2562 รวม 5 อัตรา
  4. สอบท้องถิ่นร่างแก้ไขพรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล
  5. สอบท้องถิ่น กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน

ติดตามข่าวงานราชการเปิดสอบ
เพิ่มเพื่อน
ID LINE: @iqepi

สอบท้องถิ่น 2562

รับสมัครสอบท้องถิ่นทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 9-31 พฤษภาคม 2562
ที่เว็บไซต์ https://dlaapplicant2562.com/
ประกาศกำหนดวันเวลาและเงื่อนไขการรับสมัครสอบท้องถิ่นอย่างเป็นทางการ คลิกที่นี่

พิมพ์บางคำของสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา เช่น รัฐศาสตร์ พิมพ์ "รัฐ" หรือ บริหารธุรกิจ พิมพ์ "บริหาร"
สรุปอัตราว่างทั่วประเทศอย่างเป็นทางการ

(ตามประกาศรับสมัครสอบท้องถิ่น 2562)

ตำแหน่ง เหนือ
เขต 1
เหนือ
เขต 2
ภลาง
เขต 1
กลาง
เขต 2
กลาง
เขต 3
อีสาน
เขต 1
อีสาน
เขต 2
อีสาน
เขต 3
ใต้
เขต 1
ใต้
เขต 2
รวม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี308572128708550518796754
เจ้าพนักงานการคลัง2211231-47234
เจ้าพนักงานพัสดุ43158109156846093731141151005
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้1985721187637474510289690
เจ้าพนักงานการเกษตร1----3411111
เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ122512111420
เจ้าพนักงานสาธารณสุข13332061511115173443298
พยาบาลเทคนิค--112-----4
เจ้าพนักงานสุขาภิบาล-22771111325
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข-12411--1111
สัตวแพทย์132211111114
นายช่างโยธา721801232151105968951531621237
นายช่างเขียนแบบ32062393282920123
นายช่างสำรวจ53021911356178106
นายช่างผังเมือง2325531-1-22
นายช่างเครื่องกล294912529851
นายช่างไฟฟ้า2141730123362016123
เจ้าพนักงานประปา-1069111122251995
เจ้าพนักงานห้องสมุด1-1------13
เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน-2-31----17
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย104840752810-94538303
นักวิชาการคอมพิวเตอร์--16----119
นักวิชาการเงินและบัญชี2337532031148
นักวิชาการคลัง1421033122-28
นักวิชาการจัดเก็บรายได้31161684397572
นักวิชาการพัสดุ1277102654549
นักวิชาการตรวจสอบภายใน102017444212519118188
นักวิชาการเกษตร61241221218155288
นักวิชาการสวนสาธารณะ1----1--114
นักวิชาการสาธารณสุข232321324325
พยาบาลวิชาชีพ-14114--13-24
นักกายภาพบำบัด-1-1----2-4
นักวิชาการสุขาภิบาล32640342471182
เภสัชกร-111-1--1-5
แพทย์แผนไทย1-12-11-1-7
วิศวกรรมโยธา153425613068203030259
สถาปนิก--1-1--1317
วิศวกรรมเครื่องกล111-1-112-8
วิศวกรรมไฟฟ้า--14---1--6
วิศวกรรมสุขาภิบาล11-41-111111
นักวิชาการศึกษา--2210---6424
นักวิชาการวัฒนธรรม11-1-21--17
นักสันทนาการ--58612510643
ครูผู้ดูแลเด็ก51947113310710172419784851
ครูผู้ช่วย(อังกฤษ)--695---10-30
ครูผู้ช่วย (คณิตศาสตร์)229152023-36287133
ครูผู้ช่วย (ฟิสิกส์)-2121---4111
ครูผู้ช่วย (สังคมศึกษา)147179---17964
ครูผู้ช่วย (พลศึกษา)221851118534
ครูผู้ช่วย (ศิลปะ)-1332---6924
ครูผู้ช่วย (นาฏศิลป์)-3361-118326
ครูผู้ช่วย (ดนตรี)1322--113114
ครูผู้ช่วย (ปฐมวัย)29191743132391732184
ครูผู้ช่วย (ประถมศึกษา)111331--3114
ครูผู้ช่วย (ภาษาจีน)-1131--33-12
ครูผู้ช่วย (ภาษาไทย)6192038133162423153
ครูผู้ช่วย (เกษตร)-1-1-----13
ครูผู้ช่วย (คหกรรม)-112----116
ครูผู้ช่วย (ดนตรีสากล)--143---5-13
ครูผู้ช่วย (ดนตรีไทย)-112----116
ครูผู้ช่วย (บรรณารักษ์)-1-11---1-4
ครูผู้ช่วย (การวัดและประเมินผล)--------213
ครูผู้ช่วย (จิตวิทยาและการแนะแนว)-11-----1-3
รวม34896772514197994474624799898877522


ดาวน์โหลดประกาศ

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครในแต่ละกลุ่มภาคเขต

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

2.บัญชีลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งที่รับสมัคร
  1. ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
  2. ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  3. ตำแหน่งครูผู้ช่วย
3.หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน (ใช้สมัครสอบ)

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน (ใช้สมัครสอบ)

iqepi.com